Wybór Zarządu na rok 2017/2018

Najważniejszym momentem dla lokalnych komitetów EESTECu jest Spotkanie Walne. Tego dnia wszyscy członkowie organizacji zbierają się, by wysłuchać sprawozdań podsumowujących mijający rok pracy zarządu, wygłoszonego przez jego aktualnych przedstawicieli.
Jest to najbardziej znaczące, oficjalne wydarzenie dotyczące całorocznego działania komitetu. Tegoroczne Spotkanie Walne odbyło się 3 czerwca.
Zarząd kadencji 16/17 zaprezentował podsumowanie swojej pracy, a następnie swój czas otrzymali kandydaci na członków zarządu.
Każdy z nich przedstawił swoje stanowisko i wizję na działanie EESTECu w nadchodzącym roku. Po długiej i wyczerpującej serii pytań w formie konferencji nastąpiło głosowanie - tak oto mamy nowych przedstawicieli zarządu, czyli:

  • Ewelina Materowska - Chairperson
  • Patrycja Rak - Vice-Chairperson & Contact Person
  • Wojciech Wróbel - Vice-Chairperson for Fundraising and Treasurer
  • Marlena Olszewska - Public Relations
  • Jakub Sordyl - Human Resources

Dodatkowo osobami sprawującymi pieczę nad nowym zarządem i przyglądającymi się ich pracy, czyli Oversight Committee, zostały Justyna Kułaga oraz Paula Wesołowska.
Oficjalnie obejmą oni funkcje 18 sierpnia, jednak my już teraz życzymy im owocnej (współ)pracy i samych sukcesów. Wiemy, że z takim składem na czele nasza organizacja będzie cudownie się rozwijać. :)